"Skrzypce ,altówka i wiolonczela to tylko trzy instrumenty, a jak wiele potrafią wyrazić w harmonii stworzonej przez kompozytora."

daktor