Trio „Archetto” rozpoczęło swoją działalność w 2007 roku.

W skład zespołu wchodzą: Katarzyna Dul – skrzypce Marta Straszyńska – altówka Nadia Bojadżijew - wiolonczela

        Członkinie zespołu to absolwentki Akademii Muzycznej( uniwersytetu muzycznego) w Warszawie. Na co dzień związane z czołowymi polskimi orkiestrami.
        Doświadczenia wyniesione z wcześniejszej współpracy z zespołami kameralnym przyczyniają się do niezwykle dynamicznego rozwoju „Archetta”. Świadczyć o tym może obszerny repertuar zespołu stale poszerzany o nowe pozycje. W programach koncertów znajdują się również transkrypcje dzieł napisanych na inne zespoły wykonawcze Trio chętnie współpracuje z różnymi muzykami wykonując utwory wychodzące poza ramy fundamentalnej działalności zespołu.

daktor